HAVEFORENING


H/F LUNDTOFTEGÅRD


NYMØLLEVEJ 135

2800 KGS. LYNGBY

Haveforeningen er oprettet i 1975 og anlagt så el-ledningerne ikke blev generet af husplaceringer, flagstænger og høje træer. Det bærer placering af haverne præg af. Haverne ligger tæt på Mølleåen, er godkendt efter særlig overenskomst mellem amtet, Danmarks Naturfredningsforening og Lyngby-Taarbæk kommune.   


Foreningen ligger på en tidligere mark tilhørende en af de mange bevarede gårde i Lundtofte.
Den fælles parkeringsplads er omkranset med ege- og bøgeplantninger. Langs med grusgangene er græsrabatter med æbletræer med ligusterhække.

Haverne er forbeholdt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Alle haver indeholder hus af ens type. 


Haveforeningen er i besiddelse af fællesbygning til møder og sammenkomster samt fælles toiletforhold.


Haverne har ikke el, men udendørshaner med koldt vand. Man må ikke overnatte i haverne, ændre farver på husene eller tilbygge. Der henvises i øvrigt til vedtægter samt ordensregler.


Samlet areal: 14.500 m²
Havestørrelse: 200 m²
Antal haver: 41 stk.
Huse: Ja


Lige ved siden af haveforeningens p-plads ligger fælleshuset, hvor der afholdes fællesarrangementer og hvor der ligeledes findes toiletforhold til havelejerne.


Vi har desuden 2 fælles arbejdsdage årligt, dog behøves man kun at deltage i den ene.


H/F Lundtoftegård er medlem af kolonihaveforbundet.